The following questions will guide you through three key areas (Policy; Training & Teaching Approaches; and Communication & Access to information) that, if properly addressed, will help make your institution a tolerant, inclusive and accepting environment in which the mental health of learners and staff is recognised and supported. The questionnaire has been specifically designed for VET (Vocational Education and Training) institutions, but can also be used by non-VET organisations such as schools and colleges as well as career guidance centres and similar providers.

Each of the responses matches a percentage of your institution’s mental health inclusion footprint. Please note that the lower the footprint, the more mental health inclusive your institution is, so an overall footprint of 30% is a better score than a footprint of 50%.

Once you complete the questionnaire, you will be able to see your institution’s overall footprint and therefore, how mental health inclusive it is. If you choose to register on our platform, you will also be able to compare your institution’s mental health inclusivity to other institutions, share your institution’s existing good practices, and find out about other countries' best practices. In addition, part of your feedback will reference specific sections of the MH+ Charter, to highlight policies indicative of mental health inclusive institutions which you can adopt.

The responses you will give will remain anonymous and be used to assess your institution’s mental health footprint only. The questionnaire will take about 10 minutes to complete.

Stefna
1/20

Tekur stofnun þín virk skref til að skapa námsumhverfi án mismununar og fordóma daglega?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Stefna
2/20

Myndir þú segja að stofnun þín stuðli að virðingafullri og ódæmandi umræðum um geðheilsu meðal nemenda?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Stefna
3/20

Er öruggt rými innan stofnunar þinnar þar sem námsmenn hafa frelsi til að tala opinskátt um geðheilbrigðisáskoranir sínar (til dæmis herbergi þar sem þeir geta farið til að ná sér niður og slaka á, taka sér smá tíma, fá upplýsingar um bjargráð eða snúa sér að jafningja leiðtoga)?

 • Nei
Stefna
4/20

Eru einhverjir starfsmenn (t.d. kennarar, aðstoðarmenn kennslu, skólaráðgjafar) sem starfa sem leiðtogar í kringum geðheilbrigðisstarf eða áskoranir? Til dæmis, fagfólk sem metur starfsmenntunaráætlanir, veitir vitrænt mat, hjálpar til við að hanna forvarnaráætlanir, tryggir upplýsingar um geðheilsu og er til staðar með kennurum og stjórnendum til að hjálpa til við að hámarka árangur kennslunnar?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Stefna
5/20

Er stofnun þín með sérstakt stefnuskjal sem stuðlar að inntöku (inclusion) geðheilbrigðis?

 • Já - ítarlegt og yfirgripsmikið skjal um inntöku geðheilbrigðis, þar sem gerð er grein fyrir stuðningi stofnunarinnar við nemendur sína, áframhaldandi skuldbindingu hennar við þjálfun starfsfólks og hvernig það vinnur með víðara samfélagi til að stuðla að velferð nemenda
 • Já - ítarlegt skjal / kafla um inntöku geðheilbrigðis með sérstökum fyrirkomulagum sem takast á við geðheilsuáskoranir nemenda
 • Já - ítarlegt skjal um nám án aðgreiningar í heild, þar sem einnig er gert ráð fyrir að stuðla að jákvæðri geðheilsu og vellíðan meðal nemenda
 • Já - almennt skjal um nám án aðgreiningar, þar á meðal nokkrar athugasemdir um geðheilbrigði
 • Já - nokkrar almennar meginreglur um nám án aðgreiningar í heild, án þess að vísa sérstaklega til námsörðugleika og geðheilbrigðisáskorana (ólíkt námserfiðleikum, geta geðheilbrigðisáskoranir haft áhrif á hvern sem er og hvenær sem er og þeir geta yfirstigið með meðferð. Námskerðing er vitsmunalegur vandi með hversdagslegar athafnir sem hafa áhrif á einhvern allt sitt líf
 • Nei
Stefna
6/20

Eru reglulega endurskoðuð markmið og forgangsröðun stefnu um aðlögun að geðheilbrigðismálum?

 • Já - hverja önn
 • Já - Einu sinni á ári
 • Já - Á tveggja til þriggja ára fresti
 • Já - Í hvert skipti sem breyting verður á forystu skólans
 • Upp að vissu marki - Reglur eru aðeins endurskoðaðar af handahófi
 • Nei
Stefna
7/20

Myndirðu segja að stofnun þín bjóði nemendum sínum upp á tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku um stefnur sem hafa áhrif á þá?

 • Já - í hverjum mánuði geta nemendur hist til að ræða stefnur
 • Já - hvert misseri geta nemendur hist til að ræða stefnur
 • Já - á hverju ári geta nemendur hist til að ræða stefnur
 • Já - aðeins forystuhópar nemenda hefur að segja um stefnur
 • Nei - allar ákvarðanir eru teknar af kennurum
 • Nei - ákvarðanir eru aðeins teknar af forystu skólans
Kennslu og þjálfunar aðferðir
8/20

Býður stofnun þín kennurum og stjórnsýslufólki þjálfunarmöguleika sem hjálpa þeim að þekkja, skilja og takast á við andlega vanlíðan í vinnunni, svo sem kvíða, þunglyndi, streitu og kulnun?

 • Já - Á hverjum ársfjórðungi
 • Já - hverja önn
 • Já - Einu sinni á ári
 • Já - á tveggja til þriggja ára fresti
 • Já - Aðeins þegar óheppilegar kringumstæður sem tengjast geðheilsu kennara og stjórnunarfólks stofnunar þinnar eiga sér stað
 • Nei
Kennslu og þjálfunar aðferðir
9/20

Veitir stofnunin meðlimum sínum og starfsfólki (þar með talið kennurum, stjórnsýslufólki, starfsmönnum mötuneytis, bílstjórum o.s.frv.) Innri og / eða utanaðkomandi þjálfun um geðheilsu ungs fólks, margvísleg geðræn vandamál og merki um tilfinningalega vanlíðan eða þjáningar?

 • Já - Þjálfun er uppfærð á hverjum ársfjórðungi
 • Já - Þjálfun er uppfærð á hverri önn
 • Já - Þjálfun er uppfærð á hverju ári
 • Já - Þjálfun er uppfærð á tveggja til þriggja ára fresti
 • Upp að vissu marki - Þjálfun er ekki uppfærð reglulega
 • Nei
Kennslu og þjálfunar aðferðir
10/20

Á heildina litið er þinni stofnun kennt að vernda námsmenn gegn mismunun og einelti vegna geðheilsu sinnar (til dæmis, hvernig á að vinna gegn misnotkun sem vísar til sálrænnar stöðu nemenda og geðheilsustimpla)?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Kennslu og þjálfunar aðferðir
11/20

Á heildina litið er kennslusáætlun á þinni stofnun skipulögð á þann hátt að nemendur séu einnig fræddir um tilfinningalega vanlíðan og þjáningu, geðheilsu og einkenni þeirra og að lokum tækli fordóma í tengslum við geðheilsu?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Kennslu og þjálfunar aðferðir
12/20

Tekur stofnun þín virkan þátt í og ​​fræðir nemendur um geðheilsu með samkomum, gestafyrirlestrum frá hagsmunagæsluhópum og / eða óformlegum hittingum utan kennslustunda?

 • Já - reglulega allt námsárið
 • Já - Aðeins við sérstök tilefni, svo sem Á Alþjóðlega geðheilbrigðisdaginn, Alþjóðadagur menntamála hjá UNESCO eða svipaðar uppákomur
 • Nei
Kennslu og þjálfunar aðferðir
13/20

Býður stofnun þín upp á fundi fyrir alla nemendur um helstu áskoranir sem tengjast geðheilsu (td prófstress, að takast á við líkamsímynd, sjálfsmynd, félagsleg samskipti, stjórna kvíða, þróa seiglu, leysa átök, samskipti osfrv.) Með því að nota gagnvirk úrræði eins og myndbönd, bækur, samfélagsmiðla eða hópstarfsemi sem stuðla að umræðu og deilingu reynslu?

 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
14/20

Myndir þú segja að námskrár og kennsluáætlanir þínar sýni fólki með geðheilsu áskoranir virðingu með því að nota viðeigandi tungumál sem nær yfir öll samfélög og ýtir ekki undir staðalímyndir?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
15/20

Fagnar stofnun þín bæði námsárangri jafnt og öðrum árangri nemenda með það fyrir augum að byggja upp umhverfi án aðgreiningar þar sem fólk sér styrk sinn viðurkenndan?

 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
16/20

Er stofnun þín með samskiptastaðla sem eru skýrir um væntingar um kurteisi og virðingu gagnvart geðheilsu annarra (til dæmis samkenndarfull og stuðningsrík samskipti, að það sé hugrekki að leita sér stuðnings, mikilvægi félagslegs stuðnings)?

 • Upp að vissu marki
 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
17/20

Er einhvers konar stuðningur við fjölskyldur nemenda sem finna fyrir andlegri vanlíðan sem ætlað er að hjálpa foreldrum / forráðamönnum að skilja hvað börnin þeirra gætu verið að ganga í gegnum og vegvísir í átt að gagnlegum upplýsingum?

 • Já - Stofnunin hýsir sérstak aðstöðu sem samanstendur af fagfólki (sálfræðingur / geðlæknar / leiðbeinendur / ráðgjafar) sem foreldrar geta leita til allt árið um kring
 • Já - Upplýsingar eru veittar fjölskyldum í upphafi námsárs eða á foreldrafundinum allt árið í formi kynningar eða sem skriflegar upplýsingar
 • Já - Stuðningur á netinu er veittur á vefsíðu stofnunarinnar
 • Já - Aðstoð er aðeins veitt þegar erfiðleikar sem tengjast geðheilsu nemanda koma upp
 • Upp að vissu marki - Fjölskyldum er aðeins bent á utanað komandi úrræði
 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
18/20

Eru upplýsingar um geðheilsu og hvar er hægt að fá stuðning fyrir nemendur á opinberum sýnilegum stöðum í formi einblöðunga, veggspjalda, bæklinga osfrv.

 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
19/20

Hefur stofnun þín skilti / myndefni (svo sem veggspjöld, borða, undirskriftir í tölvupósti o.s.frv.) Sem stuðlar að því að tala UM og vera opin um geðheilsu?

 • Nei
Samskipti og aðgangur að upplýsingum
20/20

Eru áhrifaríkar aðferðir til staðar til að vernda þolendur eineltis og ofbeldis (þ.m.t. munnlegt ofbeldi eins og hatursorðræða) samhliða aðgerðum fyrir gerendur sem hefur það markmið að leiðrétta hegðun þeirra?

 • Upp að vissu marki - Refsiaðgerðir eru eingöngu ætlaðar til að refsa gerendum en ekki til að leiðrétta hegðun þeirra
 • Nei