Seuraavat kysymykset opastavat sinua kolmella avainalueella (Käytäntö; Koulutus- ja opetusmenetelmät; Viestintä ja tiedonsaanti), jotka asianmukaisesti huomioiden auttavat tekemään oppilaitoksestasi suvaitsevan, osallistavan ja hyväksyvän ympäristön, jossa oppijoiden ja henkilökunnan mielenterveys tunnustetaan ja sitä tuetaan. Kysely on suunniteltu erityisesti ammatillisen koulutuksen oppilaitoksille, mutta sitä voivat käyttää myös muut organisaatiot, kuten koulut ja korkeakoulut sekä uraneuvontakeskukset ja vastaavat palveluntarjoajat.

Jokainen vastaus vastaa prosenttiosuutta laitoksesi mielenterveysasioiden inkluusion jalanjäljestä. Huomaa, että mitä pienempi jalanjälki, sitä enemmän mielenterveyttä osallistava oppilaitoksesi on, joten 30 prosentin kokonaisjalanjälki on parempi kuin 50 prosentin jalanjälki.

Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, näet oppilaitoksesi kokonaisjalanjäljen ja siten mielenterveyden osallisuuden. Jos päätät rekisteröityä foorumiimme, voit myös verrata laitoksesi mielenterveyden osallisuutta muihin laitoksiin, jakaa oppilaitoksesi nykyisiä hyviä käytäntöjä ja oppia muiden maiden parhaista käytännöistä. Lisäksi osa palautteestasi viittaa MH + -peruskirjan tiettyihin kohtiin korostaakseen mielenterveyden kannalta inklusiivisiin organisaatioihin viittaavia käytäntöjä, joita voit omaksua.

Antamasi vastaukset pysyvät nimettöminä, ja niitä käytetään vain laitoksesi mielenterveysjalanjäljen arviointiin. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää noin 10 minuuttia.

Käytäntö
1/20

Suorittaako oppilaitoksesi aktiivisia toimia luodakseen stigmoista ja syrjinnästä vapaan oppimisympäristön päivittäin?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Käytäntö
2/20

Voisitko sanoa, että oppilaitoksesi helpottaa kunnioittavia ja tuomitsemattomia keskusteluja mielenterveydestä oppijoiden keskuudessa?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Käytäntö
3/20

Onko oppilaitoksessasi sisäistä turvallista tilaa, jossa oppijat voivat vapaasti puhua avoimesti mielenterveyshaasteistaan (esimerkiksi huone, jossa he voivat rentoutua, levätä, viettää lyhyen ajan, saada tietoa hyvinvointistrategioista tai kääntyä vertaismentorien puoleen)?

 • Kyllä
 • Ei
Käytäntö
4/20

Onko oppilaitoksessanne henkilöstöä (esim. opettajia, kouluavustajia, koulun neuvonantajia), jotka johtavat mielenterveystyötä tai haasteita? Esimerkiksi ammattilaiset, jotka arvioivat ammatillisia koulutusohjelmia, tarjoavat kognitiivista arviointia, auttavat ehkäisemisohjelmien suunnittelussa, varmistavat, että mielenterveyttä koskevaa tietoa on saatavilla ja työskentelevät opettajien ja hallintohenkilöstön kanssa opetuksen tehokkuuden maksimoimiseksi?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Käytäntö
5/20

Onko organisaatiollanne tiettyä käytäntöasiakirjaa mielenterveysasioiden inkluusion edistämisestä?

 • Kyllä - yksityiskohtainen ja kattava asiakirja mielenterveysasioiden inkluusiosta, jossa kuvataan laitoksen tukea oppijoille, sen jatkuvaa sitoutumista henkilöstön koulutukseen ja miten se toimii laajemman yhteisön kanssa oppijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Kyllä - yksityiskohtainen asiakirja / luku mielenterveyden inkluusiosta ja erityisjärjestelyistä, jotka koskevat oppijoiden mielenterveyshaasteita
 • Kyllä - yksityiskohtainen asiakirja inkluusiosta kokonaisuutena, jossa säädetään myönteisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä myös oppijoiden keskuudessa
 • Kyllä - yleinen asiakirja inkluusiosta, mukaan lukien joitakin huomioita mielenterveysasioiden inkluusiosta
 • Kyllä - joitain yleisiä periaatteita osallisuudesta kokonaisuutena viittaamatta erikseen oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyshaasteisiin (toisin kuin oppimisvaikeudet, mielenterveyshaasteet voivat vaikuttaa kehen tahansa milloin tahansa, ja ne voidaan voittaa hoidon avulla. Oppimisvaikeus on vähentynyt älyllinen vaikeus jokapäiväisten toimintojen kanssa, jotka saattavat vaikuttaa johonkin koko elämän ajan
 • Ei
Käytäntö
6/20

Tarkistetaanko mielenterveysasioiden osallisuutta koskevien käytäntöjen tavoitteita ja painopisteitä säännöllisesti?

 • Kyllä - joka lukukausi
 • Kyllä - kerran vuodessa
 • Kyllä - joka toinen tai kolmas vuosi
 • Kyllä - aina, kun koulun johdossa tapahtuu muutos
 • Jossain määrin - käytännöt tarkistetaan vain satunnaisesti
 • Ei
Käytäntö
7/20

Sanoisitko, että oppilaitoksesi tarjoaa oppijoille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon heihin vaikuttavien käytäntöjen kohdalla?

 • Kyllä - joka kuukausi oppijat voivat tavata keskustellakseen käytännöistä
 • Kyllä - joka lukukausi oppijat voivat tavata keskustellakseen käytännöistä
 • Kyllä - joka vuosi oppijat voivat tavata keskustellakseen käytännöistä
 • Kyllä - vain opiskelijoiden johtotiimillä on sanavaltaa käytännöissä
 • Ei - opetushenkilöstö tekee päätökset
 • Ei - koulun johto tekee päätökset
Opetus- ja koulutusmenetelmät
8/20

Tarjoaako oppilaitoksesi opettajille ja hallintohenkilöstölle koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat heitä tunnistamaan, ymmärtämään ja käsittelemään henkistä epämukavuutta työpaikalla, kuten ahdistusta, masennusta, stressiä ja uupumusta?

 • Kyllä - joka opintojaksolla
 • Kyllä - joka lukukaudella
 • Kyllä - kerran vuodessa
 • Kyllä - joka toinen tai kolmas vuosi
 • Kyllä - Vasta kun oppilaitoksen opettajien ja hallintohenkilöstön mielenterveyteen liittyvä valitettava tapahtuma ilmenee
 • Ei
Opetus- ja koulutusmenetelmät
9/20

Tarjoaako oppilaitoksesi jäsenilleen ja henkilökunnalle (mukaan lukien opettajat, hallintohenkilöstö, kahvilan henkilökunta, linja-autonkuljettajat jne.) sisäistä ja / tai ulkopuolista koulutusta nuorten mielenterveydestä, erilaisista mielenterveysongelmista ja henkisen kärsimyksen merkeistä?

 • Kyllä - koulutusta päivitetään jokaisella opintojaksolla
 • Kyllä - koulutusta päivitetään jokaisella lukukaudella
 • Kyllä - koulutusta päivitetään joka vuosi
 • Kyllä - koulutusta päivitetään joka toinen tai kolmas vuosi
 • Jossain määrin - koulutusta ei päivitetä säännöllisesti
 • Ei
Opetus- ja koulutusmenetelmät
10/20

Opetetaanako oppilaitoksessasi suojelemaan oppijoita syrjinnältä ja kiusaamiselta heidän mielenterveystilanteensa vuoksi (esimerkiksi miten torjua väärinkäytöstä, joka viittaa oppijoiden psykologiseen tilaan ja mielenterveysluokitteluihin)?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Opetus- ja koulutusmenetelmät
11/20

Suunnitellaanko oppilaitoksessasi oppitunteja siten, että oppijoille opetetaan myös henkisestä kärsimyksestä, mielenterveydestä ja sen niiden merkeistä, ja lopulta puututaan mielenterveyden leimautumiseen?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Opetus- ja koulutusmenetelmät
12/20

Käsitteleekö ja kouluttaako oppilaitoksesi aktiivisesti oppijoita mielenterveydestä kokoontumisten, mielenterveyttä edistävien ryhmien vierailevien puhujien esitysten ja / tai epävirallisten toimintojen avulla oppituntien ulkopuolella?

 • Kyllä - säännöllisesti lukuvuoden aikana
 • Kyllä - vain tiettyinä päivinä, kuten maailman/kansallisena mielenterveyden päivänä, UNESCO:n kansainvälisenä koulutuksen päivänä tai muina vastaavina päivinä
 • Ei
Opetus- ja koulutusmenetelmät
13/20

Tarjoaako oppilaitoksesi kaikille opiskelijoille luentoja keskeisistä mielenterveyteen liittyvistä haasteista (esimerkiksi tenttistressi, kehonkuva, minäkuva, sosiaalisten suhteiden hallinta, ahdistusten hallinta, joustavuuden kehittäminen, konfliktien ratkaiseminen, viestintä jne.) käyttämällä interaktiivisia resursseja, kuten kuten video, kirjat, sosiaalinen media tai ryhmätapahtumat, jotka edistävät keskustelua ja kokemusten jakamista?

 • Kyllä
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
14/20

Sanoisitko, että oppilaitoksesi opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat osoittavat kunnioitusta mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä kohtaan käyttämällä asianmukaista kieltä, joka kattaa kaikki yhteisöt eikä vahvista stereotypioita?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
15/20

Juhlistaako oppilaitoksesi oppijoiden sekä akateemisia että ei-akateemisia saavutuksia rakentaakseen osallistavan ympäristön, jossa ihmiset näkevät vahvuutensa tunnistettuna?

 • Kyllä
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
16/20

Onko oppilaitoksellasi käytössä kommunikaatiostandardeja, jotka ilmaisevat selkeästi odotukset hyvästä käytöksestä ja kunnioituksesta toistensa mielenterveyttä kohtaan (esimerkiksi empaattinen ja tukeva vuorovaikutus, tuen hakeminen rohkeuden muodossa, sosiaalisen tuen merkitys)?

 • Kyllä
 • Jossain määrin
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
17/20

Onko olemassa jonkinlaista tukea oppijoiden perheille, jotka kokevat henkistä kärsimystä, jonka tarkoituksena on auttaa vanhempia / huoltajia ymmärtämään, mitä heidän lapsensa kokevat, ja opastamaan hyödyllistä tietoa kohden?

 • Kyllä - oppilaitoksessa on oma työpiste, joka koostuu ammattilaisista (psykologit / psykiatrit / mentorit / ohjaajat), joita vanhemmat voivat käyttää ympäri vuoden
 • Kyllä - perheille annetaan tietoa lukuvuoden alussa tai jossakin vanhempainkokouksessa koko vuoden ajan esityksen muodossa tai kirjallisena informaationa
 • Kyllä - tukea on tarjolla verkossa oppilaitoksen verkkosivuilla
 • Kyllä - tukea annetaan vain, kun oppijan mielenterveyteen liittyvä vaikeus ilmaantuu
 • Jossain määrin - perheitä osoitetaan vain ulkoisia resursseja kohden
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
18/20

Onko tietoa mielenterveydestä ja siitä, mistä saada tukea, oppijoiden saatavilla helposti julkisesti näkyvillä paikoilla esitteiden, julisteiden, jne. muodossa?

 • Kyllä
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
19/20

Onko oppilaitoksellasi opasteita / kuvia (kuten julisteita, bannereita, sähköpostin allekirjoituksia jne.), jotka edistävät mielenterveydestä puhumista ja avoimuutta?

 • Kyllä
 • Ei
Viestintä ja pääsy tietoihin
20/20

Onko olemassa tehokkaita mekanismeja kiusaamisen ja väkivallan (mukaan lukien sanallinen väkivalta, kuten vihapuhe) uhrien suojelemiseksi samalla, kun rangaistaan tekijöitä heidän käyttäytymisensä korjaamiseksi?

 • Kyllä
 • Jossain määrin - rangaistusten tarkoituksena on vain loukkaajien rankaiseminen mutta ei käyttäytymisen korjaaminen
 • Ei