Mitä on mielenterveysasioiden inklusiivisuus?

Mielenterveys on positiivinen käsite, joka liittyy läheisesti yksilöiden ja heidän yhteisöjensä sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin, eikä sitä voida rajoittaa pelkkään psykologisten häiriöiden puuttumiseen. Sitä on pidettävä sen sijaan hyvinvointitilana, jossa jokainen yksilö toteuttaa oman potentiaalinsa, selviytyy päivittäisestä stressistä, toimii tuottavasti ja hedelmällisesti ja osallistuu aktiivisesti yhteisöönsä.

WHO, 2018
Katso mielenterveysasioiden inklusiivisuutesi