Какво е интеграция на психичното здраве?

Психичното здраве е положителна концепция, тясно свързана със социалното и емоционално благополучие на индивидите и съответните им общности, което не може да бъде сведено единствено до отсъствие на психични разстройства. Вместо това трябва да се разглежда като състояние на благополучие, при което всеки индивид реализира собствения си потенциал, може да се справи с ежедневния стрес, работи продуктивно и ползотворно и активно допринася за своята общност.

WHO, 2018
Оценете приобщаването на психичното здраве във Вашата организация